Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Βελτίωση των δεξιοτήτων και των προσόντων του εργατικού δυναμικού των κτιρίων στην Κύπρο.  Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω το Προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (2013-2016).

Μάθετε περισσότερα.

Post Author: