Οδός Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία

Πρακτική εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ), την παροχή επαγγελματικών συμβουλών προς τις τοπικές αρχές και άλλους φορείς για υλοποίηση δράσεων. Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω το Προγράμματος Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (2014-2017).

Περισσότερα…

Post Author: