Αρχική / Αρχεία Συντάκτη:Cyprus Energy Agency

Αρχεία Συντάκτη:Cyprus Energy Agency

Συνάντηση συνεργαζόμενων φορέων στο Αλγκάβρε της Πορτογαλίας, 13-14 Σεπτεμβρίου 2016 για το έργο «Αθλητικές εγκαταστάσεις σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας», n0e Sport Facilities.

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Αθλητικές εγκαταστάσεις σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας», n0e Sport Facilities, ...

Διαβάστε περισσότερα »

Θεματική επίσκεψη σε αθλητικές εγκαταστάσεις στην Ολλανδία που αποτελούν καλές πρακτικές, 8-9 Σεπτεμβρίου 2016

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Αθλητικές εγκαταστάσεις σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας», N0E Sport Facilities, ...

Διαβάστε περισσότερα »

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΩΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Έγκριση Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών ως φορέα κατάρτισης, βάσει του περί προώθησης και ενθάρρυνσης της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ...

Διαβάστε περισσότερα »

ENERFUND

An ENERgy Retrofit FUNDing rating tool – είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης για τις ευκαιρίες ενεργειακών ανακαινίσεων – όπως ένα πιστωτικό ...

Διαβάστε περισσότερα »

Εγκριμένοι Οργανισμοί Αξιολόγησης ικανοί να διοργανώσουν εξετάσεις για την πιστοποίηση επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης με Λέβητα

Έγκριση Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών ως Οργανισμού Αξιολόγησης ικανό να διοργανώσουν εξετάσεις για την πιστοποίηση επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης με Λέβητα. ...

Διαβάστε περισσότερα »

GreenS

Green Public Procurement Supporters for Innovative and Sustainable Institutional Change. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των ΠΔΣ, το GreenS θα ...

Διαβάστε περισσότερα »