Οδός Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, ανακοινώνει το διαγωνισμό CY GPP AWARDS 2017. Η διοργάνωση των Βραβείων Πράσινων Συμβάσεων (ΠΔΣ) στην Κύπρο είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για την αναγνώριση των προσπαθειών και της φίλο-περιβαλλοντικής δράσης δημόσιων φορέων και οργανισμών δημοσίου δικαίου που εφαρμόζεται από το 2014 για τέταρτη συνεχή χρονιά.

Τα Βραβεία των ΠΔΣ 2017, πραγματοποιούνται με τη στήριξη του ευρωπαϊκού έργου GreenS. Στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει τις Αναθέτουσες Αρχές και τους Αναθέτοντες Φορείς στη διεξαγωγή Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (ΠΔΣ) για προϊόντα και υπηρεσίες, με απώτερο σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, παρέχοντας εκπαιδευτικά προγράμματα για Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς με θέμα τις ΠΔΣ, μελέτες για εξοπλισμό, αξιολόγηση των αναγκών για ετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών και την καθιέρωση των ονομαζόμενων «Υποστηρικτών Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (Μονάδες υποστήριξης)».

Για πρώτη φορά φέτος, τα Βραβεία των ΠΔΣ – CY GPP AWARDS 2017, διευρύνονται και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε νέες κατηγορίες αγορών.

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες και τα έντυπα συμμετοχής από το σύνδεσμο:

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/page44_gr/page44_gr?OpenDocument

Τελευταία προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 6η Νοεμβρίου 2017.

Post Author: