Ευκαιρίες εργοδότησης στο Ενεργειακό Γραφείο

Εάν σας ενδιαφέρει μια θέση σε ένα σύγχρονο οργανισμό και μοιράζεστε το όραμα του για να συμβάλει ενεργά στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τότε ίσως σας ανήκει μια θέση στο Ενεργειακό Γραφείο. Όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται σε εμάς, χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές και αξιοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς προσλήψεων.