Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

 
Supported by the European Commission through the ‘intelligent Energy-Europe’ Programme and the Cyprus Union of Communities
 
 

Please make sure all fields are filled in. Those marked with a star are mandatory.

E-mail: *
Name:
Last Name:
Unsubscribe

 

Every Friday is the “Open Day” of meetings, information, awareness and cooperation on matters pertaining to
• Energy efficiency and rational use of energy
• the application of renewable technologies
• the sustainable transport


Visit us

You can visit the Energy Office Daily from 8:30 until 5:00 pm

 

 

       
PUBLICATIONS
 

Press Releases and Media

2014

Δελτίο Τύπου – “MER – Marketing and governing innovative industrial areas”, τρίτος και τελευταίος γύρος θεματικών επισκέψεων σε βιομηχανικές περιοχές, στις 14-16 Ιανουαρίου 2014

Δελτίο Τύπου – Συνάντηση υπερεσιακών Κρήτης-Κύπρου για την εξοικονόμηση ενέργειας σε σχολεία και δημόσια κτίρια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EURONET 50/50 max, στις 3 Φεβρουαρίου 2014

Δελτίο Τύπου - “MED-ALGAE - Παραγωγή βιοκαυσίμων από μικροφύκη στη Μεσόγειο”, ημερίδα για την παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων του έργου, 7 Φεβρουαρίου 2014

Δελτίο Τύπου – SERPENTE “Υπερβαίνοντας τους ενεργειακούς στόχους μέσω της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων με έμφαση στους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς”, ημερίδα ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, στις 21 Μαρτίου 2014

Δελτίο Τύπου – “MER – Marketing and governing innovative industrial areas”, δεύτερη συνάντηση του έργου, στις 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2014

Δελτίο Τύπου – MED-ALGAE «Παραγωγή βιοκαυσίμων από μικροφύκη σε επιλεγμένες περιοχές της Μεσογείου”, 1η Συνάντηση Συμβουλευτικής Ομάδα του έργου MED-ALGAE, στις 4 Απριλίου 2014

Δελτίο Τύπου – “PV-NET – Προώθηση της Φωτοβολταϊκής ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης του συμψηφισμού ενέργειας”, η δεύτερη συνάντηση του έργου, στις 6 - 7 Μαΐου 2014

Δελτίο Τύπου – We Qualify «Κατάρτιση εγκαταστατών συστημάτων θερμομόνωσης, κουφωμάτων και συστημάτων ηλιοπροστασίας καθώς και μικρών συστημάτων οικιακών συστημάτων βιομάζας», πρώτη συνάντηση της κοινοπραξίας του έργου Build Up Skills – WΕ-Qualify ,στις 19 Μαΐου 2014

Δελτίο Τύπου – ERACOBUILD - “Αντίστροφη μέτρηση για κατοικίες χαμηλού άνθρακα”, ημερίδα με αντικείμενο τις ενεργειακές ανακαινίσεις και το νομικό πλαίσιο των προσόντων των εγκαταστατών, στις 28 Μαΐου 2014

Δελτίο Τύπου – Ημερίδα: Η Ενεργειακή Αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη στις 5 Ιουνίου 2014

Δελτίο Τύπου – Ημερίδα: Οι Τοπικές Αρχές στοχεύουν σε ένα αειφόρο ενεργειακό μέλλον, στις 13 Ιουνίου 2014

Δελτίο Τύπου – Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Αειφόρο Ενέργεια 2014: Ημερίδα: Προώθηση της Φωτοβολταϊκής τεχνολογίας μέσω της βελτιστοποίησης του συμψηφισμού ενέργειας, στις 25 Ιουνίου 2014

Δελτίο Τύπου – EURONET 50/50 max “Πρωτοβουλία 50/50 για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολικά κτίρια και μη εκπαιδευτικά κτίρια”, συνάντηση εταίρων, στις 3-4 Ιουλίου 2014

Δελτίο Τύπου – “MER – Marketing and governing innovative industrial areas”, Εκπαιδευτική Ημερίδα «Ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση Βιομηχανικών/Βιοτεχνικών Περιοχών», στις 21 Ιουλίου 2014

Δελτίο Τύπου – Πρώτη Τελετή Απονομής Βραβείων Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων στην Κύπρο, στις 11 Σεπτεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου – “PV-NET – Προώθηση της Φωτοβολταϊκής ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης του συμψηφισμού ενέργειας”, τρίτη συνάντηση 16-17 Σεπτεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου – Ολοκλήρωση του έργου SEAP PLUS, Ενισχύοντας το Σύμφωνο των Δημάρχων – Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα σχέδια δράσης στην Ευρώπη στις 18 Σεπτεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου – Συνάντηση στην Κύπρο εκπροσώπων ευρωπαίων φορέων για τα θέματα υλοποίησης έργων για τη βιώσιμη ενέργεια, στις 25-26 Σεπτεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου – “MER – Marketing and governing innovative industrial areas”, Ορθολογική διαχείριση βιοτεχνικών/βιομηχανικών περιοχών, 2 Οκτωβρίου 2014

Δελτίο Τύπου – MESHARTILITY - «Εντοπισμός προκλήσεων και εμποδίων αναφορικά με την ανταλλαγή ενεργειακών δεδομένων μεταξύ Τοπικών Αρχών και Παρόχων Ενέργειας και υποβοήθηση της εκπόνησης Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια Τοπικών Αρχών», Ημέρα Βιώσιμης Ενέργειας στην Κοινότητα Αγρού στις 17 Οκτωβρίου 2014

Δελτίο Τύπου – MESHARTILITY - «Εντοπισμός προκλήσεων και εμποδίων αναφορικά με την ανταλλαγή ενεργειακών δεδομένων μεταξύ Τοπικών Αρχών και Παρόχων Ενέργειας και υποβοήθηση της εκπόνησης Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια Τοπικών Αρχών», Ημέρα Βιώσιμης Ενέργειας στην Κοινότητα Κυπερούντας στις 07 Νοεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου – We Qualify «Κατάρτιση εγκαταστατών συστημάτων θερμομόνωσης. Κουφωμάτων και ηλιοπροστασίας καθώς και μικρών οικιακών συστημάτων βιομάζας», 3η συνάντηση των εταίρων, στις 17 Νοεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου – MESHARTILITY - «Εντοπισμός προκλήσεων και εμποδίων αναφορικά με την ανταλλαγή ενεργειακών δεδομένων μεταξύ Τοπικών Αρχών και Παρόχων Ενέργειας και υποβοήθηση της εκπόνησης Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια Τοπικών Αρχών», Ημέρα Βιώσιμης Ενέργειας στην Κοινότητα Επισκοπής στις 18 Νοεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου – Τελικό Συνέδριο ELIH-MED, 28 Νοεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου – Δελτίο Τύπου - SERPENTE – «Υπερβαίνοντας τους Ενεργειακούς Στόχους μέσω της Ενεργειακής Απόδοσης Δημόσιων Κτιρίων», ειδικό εργαστήριο για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, στις 03 Δεκεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου – “Δημιουργία Μεσογειακής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για τα Έξυπνα Δίκτυα” στα πλαίσια υλοποίησης του έργου PV-NET, συνάντηση εμπλεκόμενων φορέων της Κύπρου, στις 8 Δεκεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου – “MER – Marketing and governing innovative industrial areas”, “Ορθολογική διαχείριση βιοτεχνικών/βιομηχανικών περιοχών”, τελική συνάντηση, 10-11 Δεκεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου – Ενέργεια από το νερό της θάλασσας “ Παραγωγή βιοκαυσίμων από μικροφύκη σε επιλεγμένες περιοχές της Μεσογείου ”, συνάντηση εκπροσώπων φορέων στις 15-16 Δεκεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου – «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ευάλωτων ομάδων πληθυσμού» - Έργο ELIHMED, τελική εκδήλωση, στις 22 Δεκεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου - SERPENTE – «Υπερβαίνοντας τους Ενεργειακούς Στόχους μέσω της Ενεργειακής Απόδοσης Δημόσιων Κτιρίων», ειδικό εργαστήριο για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων στις, 03 Δεκεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου – MESHARTILITY - «Εντοπισμός προκλήσεων και εμποδίων αναφορικά με την ανταλλαγή ενεργειακών δεδομένων μεταξύ Τοπικών Αρχών και Παρόχων Ενέργειας και υποβοήθηση της εκπόνησης Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια Τοπικών Αρχών», Ημέρα Βιώσιμης Ενέργειας στην Κοινότητα Επισκοπής στις 18 Νοεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου – MESHARTILITY - «Εντοπισμός προκλήσεων και εμποδίων αναφορικά με την ανταλλαγή ενεργειακών δεδομένων μεταξύ Τοπικών Αρχών και Παρόχων Ενέργειας και υποβοήθηση της εκπόνησης Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια Τοπικών Αρχών», Ημέρα Βιώσιμης Ενέργειας στην Κοινότητα Κυπερούντας στις 07 Νοεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου – MESHARTILITY - «Εντοπισμός προκλήσεων και εμποδίων αναφορικά με την ανταλλαγή ενεργειακών δεδομένων μεταξύ Τοπικών Αρχών και Παρόχων Ενέργειας και υποβοήθηση της εκπόνησης Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια Τοπικών Αρχών», Ημέρα Βιώσιμης Ενέργειας στην Κοινότητα Αγρού στις 17 Οκτωβρίου 2014

Δελτίο Τύπου - SERPENTE – «Υπερβαίνοντας τους Ενεργειακούς Στόχους μέσω της Ενεργειακής Απόδοσης Δημόσιων Κτιρίων»

Δελτίο Τύπου - Συνάντηση υπηρεσιακών Κρήτης-Κύπρου για την εξοικονόμηση ενέργειας σε σχολεία και δημόσια κτίρια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Euronet 50/50max

Δελτίο Τύπου - “MER – Marketing and governing innovative industrial areas”

Δελτίο Τύπου - “MED-ALGAE - Παραγωγή βιοκαυσίμων από μικροφύκη στη Μεσόγειο”

Δελτίο τύπου - «Αύξηση της Ενεργειακής Απόδοσης σε Κατοικίες Χαμηλού Ετήσιου Εισοδήματος

Δελτίο Τύπου - SERPENTE – «Υπερβαίνοντας τους Ενεργειακούς Στόχους μέσω της Ενεργειακής Απόδοσης Δημόσιων Κτιρίων»

2013

Δελτίο Τύπου - Πρωτοβουλία 50/50 για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολικά κτίρια

Δελτίο Τύπου - «Αντίστροφη μέτρηση για κατοικίες χαμηλού άνθρακα»

Δελτίο Τύπου - ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ WE-Qualify «Κατάρτιση εγκαταστατών συστημάτων θερμομόνωσης, κουφωμάτων και συστημάτων ηλιοπροστασίας καθώς και μικρών συστημάτων οικιακών συστημάτων βιομάζας»

Δελτίο Τύπου - Ενίσχυση συνεργασιών μεταξύ Ενεργειακών Γραφείων στην Ευρώπη

Δελτίο Τύπου - “MER – Marketing and governing innovative industrial areas”

Δελτίο Τύπου - Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων με έμφαση τα κτίρια τοπικών αρχών

Δελτίο Τύπου - Ενίσχυση της αποτελεσματικής εφαρμογής των Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια σε ευρωπαϊκά νησιά μέσω της ενίσχυσης της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης

Δελτίο Τύπου - Ενισχύοντας το Σύμφωνο των Δημάρχων: Περισσότεροι συμμετέχοντες — Καλύτερα Σχέδια Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια Τοπικών Αρχών

Δελτίο Τύπου - Εναρκτήρια Συνάντηση Του Έργου EUREMplus Εκπαίδευση Διαχειριστών Ενέργειας

Δελτίο Τύπου - ΠΟΛΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ 8 ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Δωρεάν διαδικτυακά εκπαιδευτικά μαθήματα για κτηνοτρόφους για το βιοαέριο

Δελτίο Τύπου - Οι πρώτοι 23 πιστοποιημένοι εγκαταστάτες μικρής κλίμακας Φωτοβολταϊκών συστημάτων

Δελτίο Τύπου - Έναρξη ευρωπαϊκού έργου για την προώθηση της Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας μέσω της βελτιστοποίησης των συστημάτων συμψηφισμού (Net Metering)

E-WAVE δημιουργία ενός ψηφιακού χάρτη υψηλής ανάλυσης που αποτυπώνει το ενεργειακό δυναμικό της Κυπριακής ΑΟΖ

2012

Άρθρο για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι, Το Περιοδικό, 7 Οκτωβρίου 2012

Άρθρο για τις «Πράσινες Οροφές», Περιοδικό ECO-Garden, Τεύχος Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση για Δωρεάν παραλαβή του εκπαιδευτικού ντοκιμαντέρ, Ιούνιος 2012

Άρθρο για τον οικονομικό φωτισμό και τη σήμανση ηλεκτρικών συσκευών, Μάιος 2012

Το Ενεργειακό Γραφείο και ο ρόλος του στην τοπική κοινωνία, Περιβαλλοντικά Νέα Δήμου Λάρνακας, Τεύχος 2, Απρίλιος 2012

Άρθρο «Τα σπίτια μας, η κατανάλωση ενέργειας και οι απαιτήσεις», Περιοδικό ECO-Home, Τεύχος Απριλίου 2012

Άρθρο για την νέα πολιτική για την ενεργειακή απόδοση, Απρίλιος 2012

Άρθρο «Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την εξοικονόμηση ενέργειας αλλάζει», Περιοδικό ΟΙΚΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Τεύχος 14, Μάρτιος 2012

2011

Άρθρο «Διαχείριση ενέργειας στο σπίτι και στο γραφείο», Περιοδικό ECO, Τεύχος Οκτωβρίου 2011

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και Κήπος, Περιοδικό Εργολήπτης, Τεύχος Ιουλίου 2011

Ανακοίνωση Ενεργειακού Γραφείου για τη Διαχείριση Ανεπάρκειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο, 20 Ιουλίου 2011

Δελτίο Τύπου Ενεργειακού Γραφείου για την διοργάνωση της "Πράσινης Ημέρας", 18 Ιουνίου 2011

Άθρο για τη θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς Γεωθερμίας, Γεωργικά Νέα, Ιούνιος 2011

Προώθηση ΑΠΕ και Εξοικονόμησης - Θέσεις εργασίας, Περιοδικό Εργολήπτης, Τεύχος Μαρτίου 2011

Άθρο για την ανάπτυξη της αγοράς ΦΒ συστημάτων στην Κύπρο, Μάρτιος 2011

Δελτίο Τύπου για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Ενεργειακού Γραφείου, 17 Μαρτίου 2011

Πράσινες θέσεις εργασίας - ΑΠΕ, Μάρτιος 2011

Δελτίο Τύπου Γενικής Συνέλευσης Ενεργειακού Γραφείου, Φεβρουάριος 2011

Τελετή υπογραφής "Συμφώνου των Νησιών", Ιανουάριος 2011

2010

2009

Δημοσίευση Ενημερωτικό Δελτίο ΕΤΕΚ, Τεύχος 128 Οκτωβρίου 2009

Σύγρονη Άποψη Τεύχος Σεπτεμβρίου 2009, Συνέντευξη Ανθής Χαραλάμπους στον Μιχάλη Κοντό

Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις Κατοικίες, "Οικοδομή και Ανάπτυξη", Τεύχος Ιουλίου 2009

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο βράβευσε μαθητές, "Η Σημερινή" 13 Ιουλίου 2009

Ο φακός αγγαλιάζει την ενέργεια, "Πολίτης" 13 Ιουλίου 2009

Βράβευση διαγωνισμού ζωγραφικής, "Το Ποντίκι", 12 Ιουνίου 2009

Αφίσες για την εξοικονόμηση ενέργειας, "Ο Αντίλογος", 12 Ιουνίου 2009

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, "Το Περιοδικό", 5 Ιουνίου 2009

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, Εγκαίνια, "Πολίτης", 2 Ιουνίου 2009

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, Ενημερωτικό Δελτίο ΕΤΕΚ Τεύχος 123, Μάιος 2009

Εγκαίνια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, "Η Σημερινή", 28 Μαίου 2009

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών επιτελεί σημαντικό έργο, "Χαραυγή", 28 Μαίου 2009

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών έχει επιτελέσει σημαντικό έργο, "kypros", 27 Μαίου 2009

Το ενεργειακό πρόβλημα και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, "ΡΕΥΜΑ", τεύχος Φεβρουαρίου 2009

2008

         
 
10-12 Lefkonos Street, 1011 Nicosia, Cyprus Phone : +357-22667716, Fax : +357-22667736 info@cea.org.cy