Οδός Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας «Pioneers into Practice» διοργανώνεται για πρώτη φορά στη Κύπρο από την κυπριακή κοινοπραξία του Περιφερειακού Σχεδίου Καινοτομίας για την κλιματική αλλαγή (EIT Climate-KIC RIS Cyprus), η οποία αποτελείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, την Chrysalis LEAP και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.

Το πρόγραμμα «Pioneers into Practice» στην Κύπρο οργανώνεται και συντονίζεται από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.

To πρόγραμμα Pioneers into Practice φιλοδοξεί να φέρει κοντά επαγγελματίες και οργανισμούς από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και από ερευνητικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.

Γιατί να συμμετάσχω στο πρόγραμμα Pioneers into Practice ως Pioneer;

Κατά τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα ως επαγγελματίας (pioneer) θα έχετε την ευκαιρία να εργαστείτε για 4-6 εβδομάδες σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα σε μία επιχείρηση ή οργανισμό με τομέα δραστηριοτήτων τις καθαρές τεχνολογίες, τη βιώσιμη ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησή σας θα συνεργαστείτε με την επιχείρηση «οικοδεσπότη» για την εξεύρεση λύσης σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα που απασχολεί την επιχείρηση.

Στα πλαίσια του προγράμματος θα συμπληρώσετε διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα συμμετάσχετε σε τοπικά και ευρωπαϊκά βιωματικά εργαστήρια και θα εκπονήσετε ομαδική εργασία για ένα συγκεκριμένο ζήτημα που απασχολεί μια τοπική επιχείρηση/οργανισμό.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες που είναι έτοιμοι να βγουν έξω από τη «ζώνη άνεσης» τους, θέλουν να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με άτομα από διάφορα επιστημονικά πεδία και χώρους εργασίας στον τομέα της κλιματικής αλλαγής.

Γιατί να συμμετάσχω στο πρόγραμμα Pioneers into Practice ως Host;

Ως επιχείρηση «οικοδεσπότης» (host) θα φιλοξενήσετε έναν pioneer από την Ευρώπη, ο οποίος θα μοιραστεί μαζί σας τις εμπειρίες και την τεχνογνωσία του, καθώς και τις γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκομίσει από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, με σκοπό την εξεύρεση λύσης σε συγκεκριμένα ζητήματα στα οποία δραστηριοποιείται ο οργανισμός σας.

Επιχορήγηση συμμετοχής για τους Pioneers

Το πρόγραμμα επιχορηγεί τη συμμετοχή των επαγγελματιών (pioneers) με το ύψος των 2000 ευρώ ανά επαγγελματία, για κάλυψη των εξόδων ταξιδιού, διαμονής και σίτισης στη χώρα τοποθέτησης.

Αιτήσεις συμμετοχής

Αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα ως επαγγελματίας Pioneer ή και ως επιχείρηση/οργανισμός (Host) γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Απριλίου 2017, 24:00 (CET).

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται διαδικτυακά, αφού πρώτα δημιουργήσετε λογαριασμό σε αυτό τον σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος https://pioneers.climate-kic.org/.

To πρόγραμμα Pioneers into Practice χρηματοδοτείται από το EIT Climate-KIC.

Post Author: