Επιχορηγούμενο Σεμινάριο: Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης και ISO50001: 2018

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου διοργανώνει στις 2 Νοεμβρίου 2020, σεμινάριο κατάρτισης με θέμα Συστήματα Ενεργειακής…