Σεμινάριο Κατάρτισης: Αντλίες Θερμότητας – Σχεδιασμός, Επιθεώρηση και Ενεργειακή Αξιολόγηση Συστημάτων

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου διοργανώνει στις 29-31 Οκτωβρίου 2020 σεμινάριο κατάρτισης με θέμα «Αντλίες Θερμότητας…