Επιχορηγούμενο Σεμινάριο: Διαχείριση έργου και μέθοδοι τεχνοοικονομικής ανάλυσης

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, διοργανώνει στις 10-11 Δεκεμβρίου 2019, σεμινάριο κατάρτισης με θέμα «Διαχείριση Έργου…