Το Ενεργειακό Γραφείο Γιορτάζει 10 Χρόνια Λειτουργίας

Το 2009, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, λειτουργεί το…