Το Ενεργειακό Γραφείο γιορτάζει τα 10 χρόνια λειτουργίας του

Το 2009, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, λειτουργεί το…