Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

Έργο HAPPEN Συνεχίζοντας την περιβαλλοντική και ενεργειακή του πολιτική, ο Δήμος σε συνεργασία με το…