Ο Οικοδομικός Τομέας Πρωτοπορεί στην Κυκλική Οικονομία

Ενδιαφερόμενοι φορείς από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα δουλεύουν μαζί για να εφαρμόσουν τις αρχές…