Εργαστήριο για την προώθηση της Γαλάζιας Ενέργειας στην Κύπρο

Το Maritime Institute of Eastern Mediterranean (MarInEM), το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου και η…