Σχέδιο για «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για ίδια κατανάλωση, Μέγιστης Ισχύος 5MW»

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει τη λειτουργία του σχεδίου στήριξης, «Σχέδιο για…