Ανακοίνωση Διαγωνισμού CY GPP Awards 2018

Το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ανακοινώνει το διαγωνισμό των…