Νέα Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και την ενεργειακή απόδοση

Η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσίευσε στις 19/06/2018 την Οδηγία (ΕΕ) 2018/844 για την τροποποίηση της…