Εξετάσεις για επιθεωρητές συστημάτων θέρμανσης με λέβητα

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους, για τη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης…