Ολοκλήρωση ενός ακόμα κομματιού του παζλ για την ενσωμάτωση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στα ενεργειακά συστήματα των νησιών της Μεσογείου

Ενδιαφερόμενοι και ερευνητές από όλη την Ευρώπη συναντήθηκαν στην Αθήνα για να ανταλλάξουν ιδέες και…