Ανακοίνωση Διαγωνισμού CY GPP AWARDS 2017 Φορείς Δημοσίου Δικαίου & Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο του έργου GreenS

Το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, ανακοινώνει το διαγωνισμό CY…