Εργαστήριο για το μέλλον των μεταφορών στη Λευκωσία

Το όραμα τους για μια ενωμένη, σύγχρονη Λευκωσία, που θα προσφέρει στους πολίτες της βιώσιμες…