Τροποποίηση νομοθεσίας περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης)

Η Υπηρεσία Ενέργειας έχει εκδώσει στις 23/12/2016 Διάταγμα που τροποποιεί το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής…