Έργα βιώσιμης ενέργειας: από τη θεωρία στην πράξη

Ποια μαθήματα μπορούμε να διδαχθούμε από έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε όλη την Ευρώπη; Ποιοι παράγοντες…