Ευκαιρίες χρηματοδότησης «Αστικών καινοτόμων δράσεων»

Αστικό θεματολόγιο: νέα πρόσκληση υποβολής σχεδίων, ύψους 50 εκατ. ευρώ, που θα βοηθήσουν τις πόλεις…