Ευκαιρίες χρηματοδότησης “Αστικών καινοτόμων δράσεων”

Αστικό θεματολόγιο: νέα πρόσκληση υποβολής σχεδίων, ύψους 50 εκατ. ευρώ, που θα βοηθήσουν τις πόλεις…