Τελική ημερίδα αποτίμησης έργου WE-Qualify

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 31 Οκτωβρίου 2016 η Τελική Ημερίδα αποτίμησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου WE-Qualify…