Οι Δήμοι της Ευρώπης ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία του κλίματος

Οι Δήμοι της Ευρώπης επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για δράση κατά της κλιματικής αλλαγής Οι…