Συνάντηση συνεργαζόμενων φορέων στο Αλγκάβρε της Πορτογαλίας, 13-14 Σεπτεμβρίου 2016 για το έργο «Αθλητικές εγκαταστάσεις σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας», n0e Sport Facilities.

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Αθλητικές εγκαταστάσεις σχεδόν μηδενικής…